معرفی

هیچی والا 4 5 تا جوونیم از سال 1401 کار تیلیو رو شروع کردیم و کلی هم امید داریم بهش، سعی در بهتر کردن تجربه ویدیو گردی در ایران داریم و در کنارش میخواهیم که بستر درامدی برای تولید کننده های محتوای ویدیویی و خودمون درست کنیم