معرفی

تیلیو به عنوان یک وبسایت جامع در زمینه اشتراک ویدیو در سال 1401 فعالیت خود را آغاز کرده و با هدف سهولت ویدیو گردی و افزایش دانش رسانه ای مردم و فراهم آوردن پلتفرم سالم برای تمام سنین به فعالیت خود ادامه میدهد، ساخت تیلیو قریب به 1 سال و یا بیشتر به طول انجامید و در این مدت در جهت هم سو شدن با فناوری های مدرن روز مجهز به هوش مصنوعی تشخیص محتواهای ناسالم شده و همچنان در حال پیشرفت است.